Choď na obsah Choď na menu

členovia I-Z

I, J,  :

jaja_1.jpg

 

Mgr.art. et MgA. Jana JANOVE  * 27.10.1987

 

* Narodila sa v Rimavskej Sobote, žije striedavo v Bratislave a v Rimavskej Sobote * po ukončení štúdia na Gymnáziu I.Kraska LDO ZUŠ v Rimavskej Sobote, pokračuje v štúdiách: * Janáčkova Akademie Múzických umění, Brno Odbor rozhlasová a televizní dramaturgie a scénaristika,  a Akadémia umení v Banskej Bystrici, odbor Filmová dramaturgia a scenáristika, a Filmová dokumentárna tvorba, * TELEVÍZNE PROJEKTY: Scenáristka RTVS: Relácia FAMÍLIA (RTVS), aktívna účasť na výrobe, Terapia tvorivého tvora (vysielané 9/2013)Makovienka (vysielané 10/2013) Stále spolu ( 11/2013) Bloggerka pre Slovenský film Festivalové blogy pre www.slovakfilm.sk * Dramaturgička, koordinátorka (festival Barbakan), kooperácia s domácimi a zahraničnými filmovými školami, guest service, zostavovanie medzinárodnej poroty, zostavovanie programu filmovej časti, súťažnej i nesúťažne, asistencia medzinárodnej poroty * Členka  poroty Časti dokumentárnej tvorby,  Vysoká škola múzických umení- Áčko 2009  * Moderátor moderovanie a uvádzanie filmov a odovzdávanie cien počas festivalov * Herečka  divadelná dedina Habakuky, Donovaly pod vedením režiséra J. Nvotu, dabingové štúdium STV Banská Bystrica  * Scenáristka(divadlo) adaptácia  novely R. Rollanda Peter a Lucia pre Divadlo na Hojdačke Tvorba autorskej divadelnej hry pre deti- Kiki a Niki, Divadlo na Hojdačke * Prekladateľka/Asistentka (Envirofilm) Prekladanie pre medzinárodnú porotu-, asistentka porotcov, * Špeciálne projekty – monodrámy: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Peter Barnáš, Andrej Maslák: Život je Lidl (réžia, dramaturgia), premiéra- máj 2011
Irena Dousková: Hrdý Budžes (réžia, dramaturgia, účinkovanie,) premiéra-  marec 2010
Peter Sherhaufer: American dream (réžia), premiéra: jún 2009 - účasť na festivale AMU ZLOMVAZ 2010, Karásek: Au revoir! (réžia, dramaturgia), premiéra: jún 2008 - hosťovanie v Arteatro Bratislava
* Filmografia Levis Rabinowitz (2012), absolventský film 2012 (námet, scenár, réžia, strih)
Step on my blue suede shoes, (2011), (námet, scenár, réžia, strih)
Koncept (2011), (námet, scenár, kamera, strih, réžia, dramaturgia)- dokumentárny film
HETEROŠKOLA, umakartový vrchol a iné, (2010), (scenár, dramaturgia, účinkovanie), réžia: Ľubica Krajňáková- festivaly:- Cinmatik 2010, Áčko 2010, Dámy a páni prichádzame (2011)
Moon Ride (2010), dramaturgia, Réžia: Matej Juhár
Džodža (2009) , scenár a dramaturgia - Magisterský absolventský film, réžia: Ján Gajdoš
Epidémia (2009), réžia, produkcia, scenár – videoklip pre interpreta ImiaFan
Sme ženy, (2008), scenár, dramaturgia, účinkovanie - festival Azyl 2008, sekcia Reklama na život
Kuracina K-100 (2008), scenár a dramaturgia - ročníkový film poslucháčov 4.ročníka katedry dokumentárnej tvorby, réžia: Ján Gajdoš, kamera: Erik Praus
* Filmové ocenenie: 2. Miesto v medzinárodnej súťažnej sekcii AZYL, Reklama na život 2008

Publikovala v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

K, L, M, N :

PhDr. Marián KLUVANEC, PhD.  *7.9.1981

m.kluvanec_1.jpg

 

*narodil sa v Komárne

*od r.2010 žije v Rimavskej Sobote

*vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa /UKF/ v Nitre

* profesným povolaním novinár

* napriek všetkým faktom stále verí, že v živote sa stávajú aj dobré veci.

*  Napríklad už za najbližším  rohom môže stáť okno, ktoré sa otvára na slnkom zaliatu kvetinovú záhradu.
*  Akurát štatisticky je to dosť nepravdepodobné.  

 

*  Tento životný postoj sa odráža v jeho tvorbe, ktorá je zameraná na rôzne druhy a polohy slovesného umenia.

 v roku 2014 mu vyšiel román: SEMESTER ZAKOMPLEXOVANÉHO SVINIARA, Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ, 2014
Publikoval v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

mano_1.jpgMgr. Marian LACKO    *1.4.1962                

 

 

* narodil sa a žije v Rimavskej Sobote

* absolvent Pedagogickej fakulty v B.Bystrici odbor: Slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova (1981 – 1986)                  

* riaditeľ Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote, vyučuje v Literárno-dramatickom odbore:  http://www.zusrs.sk/ * učiteľ na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej, vyučuje literárnu tvorbu, základy dramatickej tvorby a rétoriku:  http://www.udery.estranky.sk/ 
* Píše hlavne divadelné scenáre. Je autorom viac než 50 divadelných scenárov a dramatizácií, z ktorých tri vyšli v knižnom alebo brožovanom vydaní: ČAROVNÝ KUFRÍK /ZDOS, Martin, 1994/ DREVENÁ KRAVA /ZDOS, Martin, 1997/, NÔTIK /Javisko, Bratislava,1999/.

* Napísal aj dve zbierky básní: POLNOC V ATELIÉRINÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ, ktoré však zatiaľ neboli vydané.* Pripravuje zbierku poviedok pod názvom TICHO. Zostavil s kolektívom knihy: STRUČNÉ DEJINY UMELECKÉHO ŠKOLSTVA V RIMAVSKEJ SOBOTE /Vyd.ZUŠ, R.Sobota, 2006/ a POHĽADY DO MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI UMELECKÉHO ŠKOLSTVA V RIMAVSKEJ SOBOTE /Vyd.ZUŠ, R.Sobota, 2011/. Zostavil a publikoval básne a poviedku v zborníku poviedok a básní Literárneho klubu KARAVANA: KARAVÁNA ide ďalej.../Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/. Tento klub v roku 2013 založil a vedie ho organizačne aj lektorsky. 

* ilustácie ku knihe poviedok Marty Hlušíkovej: Karamelový smiech (Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o., Martin 2013)      
* ilustrácie ku knihe vinšov Margity Schmidtovej: Pán Boh Vám šťastia daj ... alebo VINŠE INŠIE, SLOVOM  v písme od SRDCA DOBIELA ... (Dom MS v Rim.Sobote, 2002)
* poblikačná činnosť: Javisko, Bulletiny celoštátnych divadelných festivalov,...
Publikoval v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

*CENY:

V roku 2005 bol ocenený POCTOU GENERÁLNEHO RIADITEĽA Národného osvetového centra v Bratislave za dlhoročnú angažovanú účasť na slovenskom divadelnom ochotníckom hnutí od roku 1985.

* Generálna riaditeľka Národného osvetového centra PhDr. Jana Kresáková mu udelila    v roku 2012 MEDAILU D.G.LICHARDA za mimoriadny prínos v neprofesionálnom divadle doma i v zahraničí, za neustálu propagáciu a osvetu kultúry a za jeho sústavnú tvorivú a najmä kultúrno-organizačnú činnosť.

* Založil a organizuje medzinár.umelecké workshopy LETAVY: http://www.letavy.sk/

WEB: mano.mypage.cz/

KONTAKT: manolacko@gmail.com,   Tel.: +421.905.549.342

 

Miroslav LUKAČOVIČ    *30.1.1994miro2.jpg

*narodil sa a žije v Revúcej

* Študent réžie a dramaturgie na Akadémii umení v Banskej Bystrici

* Strednú školu vyštudoval:  Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej

* Píše hlavne dramatické texty a poéziu     

* Napísal niekoľko scenárov, ktoré boli realizované väčšinou študentmi z Divadelného súboru Z.N.A.K. pri PSLG v Revúcej:     

* Čriepky zo života J.F.Rimavského (2012, spolu s M. Lackom)  

* Š.M.Daxner (2012, spolu s Marianom Lackom)
* Kocúrov motýľ, motýľov kocúr (2012, na motívy kníh Vlada Jančeka) * Sv. Cyril a Metod (2012, s použitím básne sv. Cyrila Proglas)
Publikoval v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

* Pena dní (2013, na motívy knihy Borisa Viana)              

* Kontakty: mir.lukacovic@gmail.com, 0904.032.009

 

O, P, R :

 

S, T, U :

msch-1.jpg     Margita SCHMIDTOVÁ    *4.1.1946

 * narodila sa v Hnúšti, žije v Rimavskej Sobote

* začala písať vinše ako sama hovorí „celkom náhodne v roku  1985“. Od vtedy ich píše pravidelne pre priateľov a rodinných príslušníkov

      * vydala dve knižky básní – vinšov:

      Pán Boh Vám šťastia daj ... alebo VINŠE INŠIE, SLOVOM      v písme od SRDCA DOBIELA ... (Dom MS v Rim.Sobote, 2002, ilustrácie: Marian Lacko  * Publikovala v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/
* zúčastnila sa viacerých literárnych súťaží po celom Slovensku, kde získala za svoju tvorbu niekoľko ocenení

* žije na dôchodku v Rimavskej Sobote

        PhDr. Ľubomír ŠÁRIK    *18.11.1951sarik_2.jpg

 

* narodil sa v Košiciach, žije v Rimavskej Sobote

* divadelný teoretik a kritik, režisér, dramaturg
* riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote
* Na SŠ v Košiciach začal publikovať v školskom časopise Homo studiosus kritiky a kritickej reflexii sa venuje doteraz.         

* Absolvoval FF UPJŠ v Prešove, kde počas štúdia účinkoval v špičkovom Študentskom divadle, ktoré režijne viedol Karol Horák 

* Už počas vysokoškol. štúdia spolupracoval ako lektor činohry s DJZ v Prešove 

* V rokoch 1979 – 1983 bol dramaturgom Bábkového divadla v Košiciach. 

* Na Katedre estetiky FF Karlovej univerzity v Prahe absolvoval postgraduálne štúdium estetika so zameraním na umeleckú kritiku.      
* Je členom Teatrologickej spoločnosti, Združenia slovenských divadelných kritikov a teoretikov, Slovenského filozofického združenia, International Association of Theatre Critics, Združenia pre tvorivú dramatiku a iných spoločenských a odborných spolkov.                       
* Spolupracuje s Katedrou bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave a Katedrou estetiky PU v Prešove. 

* Od roku 1988 pôsobí v rôznych funkciách v MsKS v Rimavskej Sobote. Pričinil sa o vznik bábkarského súboru dospelých BADIDO, ktorý úspešne reprezentoval vo svete (inscenácia Betlehemská hviezda, Hannover 1997).       

* Je režisér činoherného súboru dospelých DIVOSUD, ktorý patrí svojimi inscenáciami Kauza Ťapákovci, Neprebudený, problém iného, Dvaja k špičkovým súborom na Slovensku.

* Spolupracuje s inými profesionálnymi aj ochotníckymi súbormi.

* Publikuje v odborných časopisoch, ako boli Osvetová práca, Film a divadlo, Československý loutkář, Javisko, Teatro, v denníkoch a regionálnych časopisoch.     
* Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti amatérskeho divadla. Je predsedom ústredného poradného zboru pre divadlo dospelých hrajúcich pre deti pri NOC, členom poradného zboru pre divadlo hrané deťmi pri NOC.      * V amatérskom divadelnom hnutí na Slovensku pôsobí tiež ako člen odborných porôt na regionálnych, krajských i celoštátnych prehliadkach (Zlatá priadka v Šali, Divadlo a deti v Rimavskej Sobote, Scénická žatva v Martine, Hviezdoslavov Kubín).  

* Prednáša najmä o tvorbe divadla hraného deťmi a pre deti. Je lektorom odborných seminárov a tvorivých dielní.  

* Napísal hry: Osloboditeľ Janko, Bolesť srdca, Záložák (uviedlo divadlo v Srbsku), Holič s chvostom (uviedlo BD v Košiciach), TV scenár Udeliť hodnosť chlapa, upravil pre javisko mnoho divadelných hier a hier pre bábkové divadlo a i.

* Publikácie Deti hrajú divadlo, Deti a divadlo (I. – V.), Dramaturgické meditácie 

* je spoluautorom publikácií Od Gulivera k Filipkovi (pri príležitosti 50. výročia BD Košice) a Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2001 – 2010 (i zostavovateľ).                      

* Je držiteľom Medaily D. G. Licharda za príkladný autorský, režisérsky, teoreticko-kritický a organizátorský podiel na rozvoji ochotníckeho divadla a detskej dramatickej tvorivosti na Slovensku, udelenej generálnym riaditeľom NOC v roku 2001, Zlatej plakety Jána Palárika a iných individuálnych ocenení. Publikoval v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

Mária TAJBOŠOVÁ  *8.8.1960

m.t..jpg

- Narodila sa v Revúcej, žije v Rimavskej Sobote.
- Vyštudovala strednú odbornú školu zdravotnícku v Rožňave
- Od roku 1981 žije a pracuje v Rimavskej Sobote
- Svojim literárnym prvotinám sa venuje od svojich 8-rokov. Od detstva sa zúčastňovala recitačných súťaží, okresných i krajských včetne účasti na Hviezdoslavovom Kubíne, neskôr i literárnych súťaží. Počas stredoškolského štúdia  uspela básňou Čakanie v literárnej súťaži M.Kudeříkovej v Olomovci, kde obsadila 1.miesto.
- Publikovala v okresných novinách v Rožňave a v Rimavskej Sobote. Bola pravidelnou účastníčkou Gemerskej tvorby mladých. Kde jej básne a poviedky si možno prečítať na stránkach vydaných zborníkov.
Publikovala v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

Mgr. Katarína TOMKOVÁ  *13.11.1984photo-katarina-tomkova.jpg
* Narodila sa v Kráľovskom Chlmci, vyrastala až po maturitu v Rimavskej Sobote žije a pracuje v Bratislave.

* Vyštudovala kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

* Poézii sa venuje už niekoľko rokov: bola ocenená na rôznych súťažiach (Literárny Kežmarok, Cena Albína Vrteľa, Literárna súťaž Jozefa Braneckého, Múza)

* publikovala v časopisoch Dotyky, Romboid a ďalších.

* V roku 2003 debutovala zbierkou Oberanie raniek, ktorá vyšla vo vydavateľstve Hevi. 

 

* Jej druhú zbierku Obojsmerné listy vydal v roku 2012 Marek Šulík.Publikovala v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

dt_1.jpg  Mgr.art. Dana TURANSKÁ *19.12.1987

* divadelná režisérka, pochádza z Vranova nad Topľou, žije v Banskej Bystrici

* vyštudovala divadelnú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici /2007-2012/

* ako sama hovorí, umelecky sa narodila v Rimavskej Sobote v rokoch 2006-07, kedy externe navštevovala Literárno-dramatický odbor rimavskosobotskej ZUŠ

* dôležitými medzníkmi v jej tvorbe sú stretnutia s režisérom a výtvarníkom Marianom Lackom, a neskôr so srbským režisérom Ljuboslavom Majerom (na Akadémii umení v BB), ktorí ju režijne ovplyvnili.

* na Akadémii umení v Banskej Bystrici režijne naštudovala 7 inscenácií (napr. Maetrelinckov Modrý vták a Skukálkove Piliny, ktoré naštudovala v spolupráci s ochotníckym súborom Pictus v Rimavskej Sobote; táto inscenácia sa dostala až na celoštátnu postupovú súťaž Tlmačské činohranie 2010).

* Okrem réžie sa venuje písaniu dramatických textov (autorské hry, dramatizácie,...), ktorých je v súčasnosti viac ako dvadsať.

* V roku 2010 získala 1. miesto v súťaži „VEJK AP!“ o pôvodný dramatický text s hrou 20. augusta, ktorú vyhlásilo Divadlo na peróne v Košiciach. Túto hru následne inscenovali v Divadle na peróne pod názvom Rany v réžii českého režiséra Jána Komárka (premiéra 5.5.2010). 

* Od roku 2008 sa zúčastňuje divadelných workshopov ako lektor a divadelných prehliadok ako člen poroty

* V súčasnosti je poslucháčkou doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Popritom hosťuje v Spišskom divadle a vyučuje literárno-dramatický odbor v Základnej umeleckej škole Žiari nad Hronom. Publikovala v knihe: KARAVÁNA IDE ĎALEJ.../zborník prác členov Literárneho klubu KARAVANA /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/

V, W, X, Y, Z :