Choď na obsah Choď na menu

AKTUALITY

pripravujeme 2.zborník

"SOBOTSKÉ ČRIEPKY"

/poviedky a básne, nejakým spôsobom späté s Rimavskou Sobotou/

 

logokaravana.jpg

...naša úspešná Nicol...

https://www.facebook.com/events/1849718221982558/

*KARAVANA* na webe SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV !!!
              http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-   klub-karavana-rimavska-sobota/


      Pred Vianocami a Novým rokom želá "Mascha"             
                                                         /Margita Schmidtová/


              Nevinšujem šťastie, ZDRAVIE len
              pre túto chvíľu –deň...

              Každé ráno nájdi silu v lúčoch slnka
              zmeniť smútok na úsmev.
              ...čo  v prípade,   že bude pod mrakom?!
                     Nech ti je dobro  lásky poruke;
                     Láska je vzácnejšia nad zlato.  Tej 

                     s l o v á, nalistuj si v knihe
                     zviazané krásnou stužkou myšlienok
                     do každej  vety srdca svojho autora...
                     Slovo vie nežne pohladiť; aj v malej dlani
                     čriepky sĺz či radosti - slová premenia

    na striebornú dlhú niť z klbka –

    -krajiny Zázračno...Tieto návraty   

    n á v r a t y nebolia: Pri srdci zohreje,

    s t r e t n u t i a  krásou obohatia

    nevšedne deň ako sen.

P.S.   Radostné Vianoce všetkým bez rozdielu,
prinášajú radosť, nádej, lásku, vieru;

Nech jej je nadostač 365 dní v novom roku 2016!!!
Týmto želaním veľké  Ď A K U J E M - vyslovuje Vám,
ktorí sme sa stretli pri knihách;  Slováci tohto kraja,  aj KARAVÁNA ide ďalej...  Nech Vás úsmev krášli - odkazuje     
                            malý vidiaci „Hrebenda“

          VIANOCE    nie sú čas... /z troch písmen osve/

     Milostiplné  odnepamäti ...
     Boli,  budú - aj v nečase stavom srdca, mysle, tela

     nás  - ľ u d  í   v túžobnom očakávaní
     na nový príchod Spasiteľa;
     Nech je svet taký, onaký... farebný, čierny, biely,
     Kým  Č l o v e k  v ňom rád vidí  sa... Jeho
     D O B R O  rozsievať i žať, opäť a znova;
     Od  Z R O D U  D I E Ť A Ť A? menom J E Ž I Š,
     aj  J E H O očami lásky, /z/drobných  radostí
     m o c n i e !! V neuveriteľné uverí.
          Najkrajšie sviatky -VI ANOCE zlatoúste
          zas klopú na dvere zlatým kľúčikom
                     BOŽIEHO SRDCA...
                               NECH:
     dokážu umlčať rinčanie  zbraní !!! Slovom,

     slzami SŤASTIA do RADOSTI
     pospletať diaľav - chodníky d o m o v
          cestou – necestou, aj rozspievať ich
          TICHOU  NOCOU, piesňou o  PREČISTEJ  PANNE
          JEJ LÁSKOU v SRDCI  JEZULIATKA, všetkých
          duše - ľudí pokojom a v mieri doplna, nech
          splnia NÁDEJE a TUŽBY CELÉHO SVETA!!!

Všetkým, všetkým, všetkým,
                        úprimne vinšuje
                                               Mascha

sme zaregistrovaní medzi literárnymi klubmi: http://literarne.muzy.sk/index.php?pid=4&sid=2&idklubu=49

Čítačka KARAVANY

na SLOVOMfeste v Banskej Bystrici

vimeo.com/108164216

KRST KNIHY

nášho spoločného ZBORNÍKA

KARAVÁNA ide ďalej...

v sobotu: 13. SEPTEMBRA 2014

o:17,00 v Dome kultúry

 

krst-1.jpg

 

 

VYŠLA ďalšia KNIHA

nášho člena

MAJO KLUVANEC:

SEMESTER ZAKOMPLEXOVANÉHO SVINIARA

!!! GRATULUJEME !!!